Poradnik

Wymogi konserwacji dachów hal w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji.

Dachy jako elementy pełniące funkcje przykrycia budynków, wystawione są na ciągłe oddziaływanie warunków atmosferycznych prowadzących do stopniowego zużywania się pokryć. Ekspozycja na promieni słoneczne, opady deszczu czy śniegu, zabrudzenia liśćmi itd. powodują, że bezpieczna eksploatacja budynku wymaga okresowych prac przeglądowych i konserwacyjnych.

W celu długotrwałego użytkowania pokrycia dachowego należy dokonywać w okresie wiosny i jesieni inspekcji dachu. W trakcie przeglądu użytkownik musi:

 • Oczyścić koryta spływowe i rynnowe
 • Oczyścić kosze i wpusty dachowe
 • Oczyścić połać dachową
 • Sprawdzić stan obróbek blacharskich
 • Sprawdzić stan uszczelnień elastycznych
 • Sprawdzić elementy przechodzące przez połać dachową
 • Sprawdzić stan instalacji odgromowej
 • Powiadomić gwaranta oraz odnotować w książce obiektu i karcie gwarancyjnej datę inspekcji, stwierdzenie nieprawidłowości, oraz kto przeprowadził przegląd

Inspekcji dokonują osoby odpowiednio przeszkolone pod względem technicznym, przepisów BHP oraz dopuszczone do pracy na wysokości.

Ponadto w okresie zimowym w przypadku opadów śniegu użytkownik ma obowiązek usuwać pokrywę śnieżną zalegająca na dachu.

Obowiązek użytkownika do dbania o stan zadaszenia wynika między innymi z prawa budowlanego gdzie w art. 61 i 62 ustawodawca jednoznacznie określa obowiązek użytkownika do kontroli stanu technicznego dachu budynku oraz eksploatacji zapewniającej bezpieczeństwo życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska.

Zgodnie z zaleceniami producentów membran dachowych można wskazać sposób prowadzenia prac konserwacyjnych, zapewniających utrzymywanie pokryć dachowych w należytym porządku:

 • Czyszczenie połaci
  Do czyszczenia dachu należy stosować czystą wodę. Dla powierzchni silnie zabrudzonych dopuszcza się stosowanie myjek pod ciśnieniem. Zalecane jest kierowanie strumienia wody zgodnie ze spadkiem dachu i ułożenia kolejnych pasów folii, tak aby pod ciśnieniem nie uszkadzać zgrzewów.
  Zaleca się regularne usuwanie zanieczyszczeń z rynien i wpustów dachowych, w celu utrzymania ich drożności. Należy na bieżąco czyścić wszelkie nagromadzenia osadów i usuwać wszelkie substancje organiczne (np. martwe ptaki).
 • Odśnieżanie
  Zaleca się następującą metodę usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych pokrytych membraną PVC:
  1. Jeżeli warstwa śniegu jest gruba (powyżej 10 cm), można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania. Czynność zgarniania śniegu należy wykonać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę 5-10 cm. śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić membrany dachowej.
  2. Odśnieżanie chemiczne z użyciem soli: do usunięcia warstwy lodu i śniegu z dachu można stosować sól, o ile nie spowoduje to zagrożenia dla trwałości innych elementów konstrukcji i jeśli nie ma przeciwwskazań środowiskowych. Odśnieżanie może się odbywać w każdych warunkach pogodowych. W czasie odśnieżania dachu należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności i zasad BHP, zabezpieczając się przed upadkiem z oblodzonego i ośnieżonego dachu. Niedopuszczalne jest jednak stosowanie butów z kolcami lub raków.