Poradnik

Niezbędne dokumenty do przystąpieniem do projektowania.

Przystąpienie do prac projektowych wymaga wcześniejszego uzyskania różnego rodzaju wytycznych i dokumentów, będących podstawą do stworzenia pierwszych koncepcji przez Architektów. Dokumenty niezbędne do sprawnego sporządzenia projektu budowlanego można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to podstawowe niezbędne formalności, które musza towarzyszyć każdemu projektowi budowlanemu. Druga grupa to dokumenty, które w zależności od lokalizacji i przeznaczenia obiektu należy uzyskać dodatkowo.

Grupa 1 Dokumenty niezbędne:

 • Aktualne mapy do celów projektowych. Sporządzona przez uprawnionego geodetę w ilości około 10 sztuk.
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku gdy plan miejscowy nie został uchwalony należy wystąpić o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy dla danej lokalizacji.
 • Badania gruntowo-wodne. Sporządzone przez uprawnionego geologa.
 • Warunki techniczne przyłączenia do mediów, bądź istniejące umowy. Wydane przez gestorów sieci odpowiednich dla danej lokalizacji.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

W przypadku gdy na danej działce uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uzyskanie powyższych dokumentów nie powinno zająć więcej niż około 1 miesiąc. Uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy wymaga większego nakładu czasu i wraz z przygotowaniem dokumentacji powinno zamknąć się w terminie około 2 do 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach nawet dłużej.

Grupa 2 Dokumenty i formalności, które mogą być wymagane w odniesieniu do specyficznej lokalizacji planowanej inwestycji:

 • Inwentaryzacja budynków znajdujących się na działce.
 • Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji istniejących budynków,
 • Inwentaryzacja zieleni,
 • Inwentaryzacja istniejących sieci zewnętrznych,
 • Projekt rozbiórek obiektów istniejących,
 • Projekt wycinki zieleni,
 • Zmiana lokalizacji sieci sanitarnych, gazowych, ciepłowniczych, energetycznych, teletechnicznych, znajdujących się na działce,
 • Projekt usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami,
 • Projekt przyłączy sieci,
 • Projekt branży drogowej,
 • Uzgodnienia ZUDP,
 • Zgoda na lokalizację zjazdu z drogi Publicznej,
 • Pozwolenie wodnoprawne,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Raport Środowiskowy,
 • Uzgodnień z Konserwatorem Zabytków,
 • Badania archeologiczne,
 • Wykonanie ekspertyzy górniczej,
 • Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub zaświadczenie, że taka decyzja nie jest wymagana,
 • Inne wymagane dokumenty.

Czas uzyskania powyżej wymienionych dokumentów uzależnione jest od różnych czynników wynikających z lokalizacji oraz od przeznaczenia obiektów. W zależności np. od trudnych warunków gruntowych, istniejącej infrastruktury czy zastosowania technologii wpływających na środowisko naturalne, czas wykonania odpowiedniej dokumentacji oraz uzyskania właściwych uzgodnień i pozwoleń może znacząco się przedłużyć.


Receptą na szybkie działanie i uzyskiwanie odpowiednich dokumentów może być wsparcie się doradztwem i wiedzą podmiotów, które mają doświadczenie w przygotowywaniu procesu inwestycyjnego.


BiB Systems zaprasza do zapoznania się z ofertą i realizacjami firmy. Nasze szerokie doświadczenie pozwala w sposób szybki i bezproblemowy przygotować się do rozpoczęcia pra projektowych i budowalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do formularza zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego i mailowego.