Poradnik

Szacunkowe terminy realizacji inwestycji – od projektu po odbiory

Jedną z niezbędnych informacji dla inwestora przed przystąpieniem do procesu inwestycyjnego jest oszacowanie czasu realizacji budowy. W przypadku pewnych etapów procesu projektowego, budowlanego czy też administracyjnego można podać w miarę dokładne rozpiętości czasu jaki jest niezbędny dla realizacji zadania. W większości przypadków proces inwestycyjny z uwagi na swoją złożoność zależy od wielu indywidualnych czynników, które mają bezpośrednie przełożenie na czas potrzebny do zakończenia budowy.

Na potrzeby przykładowego oszacowania czasu realizacji budynku przemysłowego, jako podstawę przyjęliśmy przybliżone terminy potrzebne do zrealizowania inwestycji w postaci hali o powierzchni 3000 m2 z częścią biurowo – socjalną o powierzchni 300 m2 na działce niewymagającej nietypowych prac dodatkowych. Takie wytyczne powinny pozwolić na odniesienie poniższych szacunków do inwestycji o innych danych wyjściowych, poprzez odpowiednie wydłużenie lub skrócenie niezbędnego czasu.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA (ok. 3 – 4 miesięcy) z pozwoleniem na budowę

  • Etap 1 - po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (Artykuł: Niezbędne dokumenty do przystąpienia do projektowania)do 21 dni na opracowanie Koncepcji
  • Etap 2 - po przedstawieniu koncepcji do 7 dni na przedstawienie uwag Inwestora i następnie 7 dni na poprawienie dokumentacji
  • Etap 3 - po akceptacji koncepcji, opracowanie dokumentacji Projektu Budowlanego w terminie do 60 dni.
  • Etap 4 - Pozwolenie na Budowę w terminie do 60 dni od dnia złożenia Projektu Budowlanego.

CZĘŚĆ BUDOWLANA (6 – 8 miesięcy)

  • Etap 1 – prace przygotowawcze – od 14 do 30 dni – możliwe rozpoczęcie prac przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • Etap 2 - prace budowlane –  Szacunkowy czas trwania około 90 - 120 dni
  • Etap 3 – prace wykończeniowo – instalacyjne - Szacunkowy czas trwania około 90 - 120 dni
  • Zakończenie prac w zakresie do rozpoczęcia procedur odbiorowych po około 6 - 8 miesiącach od momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Czas ten przewiduje prace zewnętrzne, sieci w granicach działki, część budowlano- konstrukcyjną budynków, instalacyjną i wykończeniową w zakresie hali i biurowca.

CZĘŚĆ ODBIOROWA (30 – 60 dni)

  • Etap 1 – odbiory obiektu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Podsumowując można przyjąć, że dla hali o powierzchni 300 m2 wraz z budynkiem biurowo-socjalnym o powierzchni 300 m2 czas potrzebny na prace, od rozpoczęcia projektowania do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów, wynosi około 10 do 14 miesięcy. Szacunki te mogą się zmienić w zależności od biegu postepowań administracyjnych – wydawania szybkich decyzji i pozwoleń lub przeciągania się procedur. Kolejnym elementem wpływającym na czas trwania realizacji jest rodzaj wybranych technologii lub potrzeba wykonywania dodatkowych szczegółowych opracowań wykonawczych. Kolejnym Czynnikiem mającym wpływ na czas trwania inwestycji są warunki atmosferyczne, w których przyjdzie prowadzić prace budowlane.

Wszystkie te elementy składowe mogą być przyspieszone przez odpowiednie doświadczenie projektantów i wykonawców, dzięki zastosowaniu właściwych technologii i rozwiązań, sprawnemu zarządzaniu inwestycją oraz umiejętnemu kierowaniu pracami budowlanymi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i realizacjami firmy BiB Systems. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do formularza zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego i mailowego.